verwachting

Dit verwacht ik van mijn leerlingen;

  • Gemaakte afspraken nakomen en op tijd komen.
  • Vlot communiceren per e-mail.
  • Elke bijles het benodigde lesmateriaal meenemen.
  • Voor elke bijles het opgegeven huiswerk maken.
  • Een positieve instelling.

Dit mogen mijn leerlingen van mij verwachten;

  • Vlotte manier van werken.
  • Ervaring met vele wiskundeboeken.
  • Ervaring met leerlingen uit alle leeftijdsklassen.
  • Uitwerkingen worden bezit van de leerling.

Een greep uit de onderwerpen en bewerkingen die wiskunde rijk is en die ik tijdens mijn bijlessen behandel: abc-formule, absolute waarde, algebra, afgeleide, algoritme, algoritme van Euclides, alternatieve hypothese, amplitude, analyse, analytische meetkunde, associatief, asymptoten, Bayes, bepaalde integralen, beslisbomen, besliskunde, betafunctie, betrouwbaarheidsinterval, bewijzen, bimodaal, binair, binomiaalreeks, binomiale verdeling, binomium van newton, box-plot, breuk, breukbenadering, breuksplitsen, buigpunten, chi-kwadraat, cirkel, combinatie, combinatoriek, commutatief, complementregel, complex geconjugeerde, complexe getallen, complexe functies, complexe integralen, complexe vlak, concaaf, congruentierelaties, constante, continuïteitscorrectie, convex, correlatie, cosinus, cosinusintegraal, cosinusregel, cotangens, covariantie, cramer’s V, cryptografie, cumulatief, decielen, decimaal, decryptie, deelbaarheid, delen, deling met rest, dichtheidsfunctie, differentiaalrekening, differentiaalvergelijkingen eerste orde / tweede orde / hogere graads, differentiëren, Diophantische vergelijkingen, directe formules, discrete wiskunde, discriminant, driehoek, driehoek van Pascal, eenheidscirkel, eerste graads functies, eigenwaarde, encryptie, Euler’s totient, evenwicht, evenwichtslijn, evenwichtstand, exponent, exponentiële functies, exponentiële integraal, exponentiële verdeling, extrapoleren, extremen, Fourieranalyse (cumulatieve / relatieve), Fourierreeksen, Fouriertransformatie, fout van eerste of tweede orde, fractie, frequentie, functies, functieanalyse, F-toets, F-verdeling, Gauss eliminatie, geboorte-sterfte model, (gewogen) gemiddelde, geometrische verdeling, getal, getaltheorie, goniometrie, goniometrische vormen, graden, grafen, grafiek, Griekse meetkunde, groeifactor, groep, groepentheorie, grootste gemeenschappelijke deler (ggd), halfbreedte, halveringstijd, heuristiek, hexadecimaal, hoeksnelheid, hypergeometrische verdeling, hypothesen toetsen, impliciete afgeleiden, indexcijfer, inductie, inhoud, inhoud berekenen van omwentelingslichamen, integralen, integraalrekening, integratie door substitutie, integreren, intercept, interkwartielafstand, interpoleren, inverse, inverse (matrix) berekenen, irrationale getallen, kansbomen, kansen, kansrekenen, kansrekening, kansvariabelen, kansverdelingen, kettingbreuken, kettingregel, klassen, kleine stelling van Fermat, kleinste gemeenschappelijke veelvoud (kgv), kruistabel, kurtosis, kwadraat afsplitsen, kwadranten, kwadraten, kwartielen, Lagrange interpolatie, Laplace-transformatie, lengte, lijnintegraal, limieten, lineair programmeren, lineair verband, lineaire algebra, lineaire regressie, Lissajousfiguren, logica, logaritmen, logaritmische functie, machten, machtreeksen, machtrekenen, machtsfunctie, machtsverheffen, magisch vierkant, matrices / matrixrekenen, matrix vegen, mechanica, mediaan, meervoudige integralen, meetkunde, methode van Heron, modelleren, modulo rekenen, modus, multinomiaal coëfficiënt, (negatief) exponentiële verdeling, niet-euclidische meetkunde, noemer, norm, normaal waarschijnlijkheidspapier, normale verdeling, nulhypothese, nulpunten berekenen, numerieke wiskunde, omlooptijd, omwentelingslichamen, onbepaalde integralen, ongelijkheden, ontbinden in factoren, oplossen van vergelijking, oppervlakten, oppervlakte berekenen onder grafiek, oppervlakte berekenen ingesloten door meerdere grafieken, optellen, optimaliseren, ovaal, overschrijdingskans, parabolen, particuliere oplossingen, partieel integreren, percentage, percentiel, perfecte getallen, periode, periodieke functies, permutatie, Phi-functie, Poissonverdeling, polaire notatie, polynomen, poolcoördinaten, populatie, priemfactoren, priemgetallen, priemgetal ontbinding, productregel, projectie, prooi-roofdier modellen, pythagoreïsche drietallen, quotiëntregel, raaklijn, radialen, raken, rationale getallen, recurrente betrekkingen, redeneren, reeksen, regressie, regressiecoëfficiënt, rekenregels, relatief, rente berekeningen, repeterende decimale breuk, rest, richtingscoëfficiënt, rijen, ruimtemeetkunde, samengestelde variantie, schaduw formules, schatten, schatters, scheefheid, significantieniveau, simulatie, sinus, sinusintegraal, sinusregel, snelheid, snijpunt, somregel, speciale integralen, spreiding, staartdelingen, stamintegralen, standaard afwijking, standaard deviatie, standaardiseren, statistiek, steekproef, stelling van Euler, stelling van l’Hopital, stelling van Pythagoras, stelling van Wilson, stelsels oplossen, stochast, substitueren, tangens, Taylorreeks, tekentoets, teller, toetsen, toppen, totient functie, trillingstijd, transformaties, transitief, trigonometrie, t-toets, t-waarde, tweede graads functies, tweede afgeleiden, unimodaal, vaasmodel, variabele, variantie, variatiecoëfficiënt, vectoren, vectorrekenen, verdelingsfunctie, verdubbelingstijd, vereenvoudigen, vergelijkingen, vermenigvuldigen, verschiltoetsen, versnelling, verwachtingswaarde, verzamelingenleer, vierkant, vierkantsvergelijking, voortschrijdend gemiddelde, waarheidstabellen, wachttijdtheorie, wortel, wortel-n wet, worteltrekken, x-top, y-top en z-waarde.